Faculty

                Name Qualification
Ms. Jatinder Kaur M.A.(Eng),B.Ed.
Ms. Sukhjeet Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.,Giani
Ms. Gurbinder Kaur M.Sc.(Zoo),B.Ed.
Ms. Sneh Ghai BA,B.Ed.,M.Ed.
Ms. Tajinder Kaur M.A.(Eng),B.Ed.
Ms. Balwinder K.Mokha BA,B.Ed., NTT
Ms. Seema Vaid B.A.,B.Ed.
Ms. Mamta Bhargava M.Sc.(App.Bio.),B.Ed.
Ms. Pawandeep Kaur MA(Pbi.),B.Ed.
Ms. Baljeet Kaur M.A.(Pbi.,Phy.)D.Lib.,B.Lib.,  PGDCA,Giani
Ms. Surjit Kaur M.A.(Phy.Edu.)D.P.Ed.
Ms. Sumandeep Kaur MA(Hindi),B.Ed.
Ms. Verinder Saimbi M.Sc(Zoo),M.Ed.
Ms. Suman Khurana M.Sc.(Maths),B.Ed.,M.A.(Edu.)
Ms. Ravinder Kaur Sidhu B.Sc.,B.Ed.,MA(Pbi.)
Ms. Amita Arora M.A.B.Ed.,M.Sc.(Comp.Sci.)
Ms. Kamaljeet Kaur BA,B.Ed.
Ms. Ramandeep Sidhu B.Sc.(Med.),MA(Eng),B.Ed.
Ms. Gurleen Kaur MA(Eng),B.Ed.
Ms. Parminder Kaur B.Sc(Med),MA(Eng),B.Ed.
Ms. Kulwinderjit kaur MA(Pbi. & Edu.), B.Ed.
Ms. Narveerpal Kaur MA(Pol.Sci.),B.Ed.
Ms. Kamlesh Gulati M.A(Hindi).,B.Ed, NTT
Ms. Renu Sodhi M.Sc(Chemistry).,B.Ed.
Ms. Kuljeet Kaur MA (Pbi.),B.Ed.
Ms. Sarabjit Kaur M.Sc.(CS),B.Ed.,NTT
Ms. Harpreet Kaur M.A.(Hist.),B.Ed.
Ms. Adity Gupta M.A.(Hindi),B.Ed.
Ms. Ritu Puri B.Sc.(Med.),B.Ed.
Ms. Gurpreet Kaur M.A.(Eco.),B.Com.,B.Ed.,NTT
Ms. Parminder Kaur M.Sc.(Maths),B.Ed.
Ms. Rupa Rani M.Sc.,MCA,PGDCA
Ms. Tekpal Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.,
Ms. Kiran Verma M.A.(Hist.),B.Ed.,NTT
Ms. Pooja Mahal M.Sc.(Maths),B.Ed.
Ms. Ramandeep Kaur Diploma in A/C, B.A.
Ms. Sukhwinder Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.
Ms. Bhagwant Kaur B.A,B.Ed,PGDCA
Ms. Amandeep Kaur M.A(Punjabi,Eng.),B.Ed
Ms. Rupinderpal Kaur M.A(Pbi.),B.Ed, Computer Diploma
Ms. Amarjeet Kaur M.A(Punjabi),B.Ed       
Ms. Inderbeer Kaur B.Com,M.A (Eco.),B.Ed
Ms. Jasvinder Kaur M.A(Eco.),B.Ed
Ms. Amritpal Kaur M.A(English & Edu.),B.Ed
Ms. Luxmideep Goyal M.Phil.,M.Sc.(Physics),B.Ed.
Ms. Gagandeep Kaur M.Sc.(Maths),B.Ed.
Mr. Gagandeep Arora M.Sc.(Maths),pursuing B.Ed.
Ms. Rajwant Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.
Ms. Kirandeep Kaur M.A.(Punjabi).B.Ed.
Ms. Lalita Thakur B.A.,NTT
Ms. Kanwaljit Kaur M.Phil(CS),MCA,B.A.,NTT,Giani
Ms. Preet Kamal M.A.(History),B.Ed.
Ms. Nidhi M.A.(Maths),B.Ed.
Ms. Ravneet Kaur M.Sc.(Chemistry),B.Ed.
Mr. Yogesh Sharma B.A., B.P.Ed.
Ms. Anupma Singla M.A. (Edu.,Eng.),B.Sc.,B.Ed.
Ms. Poonam Kohli MCA,M.Sc. (CS) B.Ed, B.A.
Ms. Surender Kaur M.A.(Pbi.), B.Ed.
Ms. Shveta Arora M.A.(Eng., Hist.), B.Ed., B.A.
Mr. Ripan Khurana M.Sc.(Math& IT),M.A.(Eco.),PGDCA,B.A.
Mr. Sushil Kumar MBA(Finance),M.Com.,B.Ed.
Ms. Jyoti Arora M.A.(Hindi),B.Ed.,B.A.
Mr. Arun Bansal M.Sc.(Physics),B.Ed.,B.Sc.
Ms. Manav Jyoti M.Ed.,M.A.(Hindi),B.Ed.,B.A.
Ms. Mamta Sansoha M.Ed.,M.Sc.(Stat.),B.Ed.,B.Sc.(NM)
Ms. Paramjit Kaur D.Pharmacy,M.A.(Hist.),B.Ed.B.A.
Ms. Meena Devi M.A.(Eco.),B.Ed.,B.A.
Ms. Harjeet Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.,B.A.
Ms. Mandeep Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.,B.A.
Ms. Navdeep Kaur B.Ed.,PGDCA,B.A.
Ms. Ravinder Kalra M.A.(Hindi),B.Ed.Coach , Player
Ms. Gurpreet Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.,NTT,B.A.
MS. Gurpreet Kaur M.A. (Pbi.), B.Ed.,
Ms. Satveer Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.
Ms. Ritu Kapoor M.A.(Art & Craft),B.Ed.,Art & Craft Dip.
Ms. Shabnam M.Sc.(IT),B.Ed.,PGDCA
Ms. Shikha Rana B.A.,B.Ed.,Basic Fundamental of Comp.
Ms. Sukhpal Kaur M.A.(Eng.), B.Ed.
Ms. Simarjeet Kaur M.A. (Eng.),B.Ed.
Ms. Manpreet Kaur M.A.(Hist.),B.Ed.,PGDCA
Ms. Subina M.Com.,B.Ed.,PGDCA
Ms. Sarabjeet Kaur M.A. (Pbi.,Theatre & T.V.),B.Ed.
Ms. Armeen Kaur M.Sc.(Eco.), M.Ed.
Ms. Sumanpreet Kaur M.A.(Pbi.), M.Phil.(Pbi.) B.Ed.
Mr. Azad Singh B.A., B.P.Ed.
Mr. Gursewak Singh M.P.Ed., B.P.Ed.
Ms. Kulwinder Kaur M.A.(Eng.), B.A.
Ms. Parul Jindal M.Sc.(Math), B.Ed.
Mr. Manjeet Singh MCA
Ms. Harpreet Kaur M.Sc.(Maths),M.A. (Eco.),B.Ed.
Ms. Baljeet Kaur M.A.(Eng.), B.Ed.
Ms. Rajinder Kaur M.Sc.(IT), M.Com., B.Ed.
Mr. Amandeep Singh M.A. (Sikh History),B.A.
Ms. Rashpinderdeep Kaur MBA, BCA, PGDCA, NTT
Ms. Veerpal Kaur M.A. (Pbi.,Phy.Edu.), B.Ed.
Ms. Parvinder Kaur M.A. (Hindi), B.Ed.
Ms. Pooja M.A(Eng.)., B.Ed.
Ms. Indeep Kaur M.Sc.(Zoology), B.Ed (Pursuing)
Ms. Vijay Lakshmi M.A. (Pol.Sci.), B.Ed.
Ms.Navjot Kaur CTET,B.Ed,BA
Ms.Sandeep Kaur M.A(Eng.)., B.Ed.
Ms.Veerpal Kaur M.A(History),B.Ed
Ms.Amandeep Kaur M.Sc.,PGDCA
Ms.Navjot Kaur M.Sc.(Maths),B.Ed
Ms.Gurpreet Kaur M.Sc.(Physics),B.Ed.,B.Sc.
Ms.Harpreet Kaur M.A.(Pbi.,Hist),B.Ed