Faculty

Name Qualification
Ms. Jatinder Kaur M.A.(Eng),B.Ed.
Ms. Sukhjeet Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.,Giani
Ms. Gurbinder Kaur M.Sc.(Zoo),B.Ed.
Ms. Sneh Ghai BA,B.Ed.,M.Ed.
Ms. Tajinder Kaur M.A.(Eng),B.Ed.
Ms. Balwinder K.Mokha BA,B.Ed., NTT
Ms. Seema Vaid B.A.,B.Ed.
Ms. Mamta Bhargava M.Sc.(App.Bio.),B.Ed.
Ms. Pawandeep Kaur MA(Pbi.),B.Ed.
Ms. Baljeet Kaur M.A.(Pbi.,Phy.)D.Lib.,B.Lib.,  PGDCA,Giani
Ms. Surjit Kaur M.A.(Phy.Edu.)D.P.Ed.
Ms. Sumandeep Kaur MA(Hindi),B.Ed.
Ms. Verinder Saimbi M.Sc(Zoo),M.Ed.
Ms. Suman Khurana M.Sc.(Maths),B.Ed.,M.A.(Edu.)
Ms. Amita Arora M.A.B.Ed.,M.Sc.(Comp.Sci.)
Ms. Kamaljeet Kaur BA,B.Ed.
Ms. Ramandeep Sidhu B.Sc.(Med.),MA(Eng),B.Ed.
Ms. Gurleen Kaur MA(Eng),B.Ed.
Ms. Parminder Kaur B.Sc(Med),MA(Eng),B.Ed.
Ms. Kulwinderjit kaur MA(Pbi. & Edu.), B.Ed.
Ms. Narveerpal Kaur MA(Pol.Sci.),B.Ed.
Ms. Kamlesh Gulati M.A(Hindi).,B.Ed, NTT
Ms. Renu Sodhi M.Sc(Chemistry).,B.Ed.
Ms. Kuljeet Kaur MA (Pbi.),B.Ed.
Ms. Sarabjit Kaur M.Sc.(CS),B.Ed.,NTT
Ms. Harpreet Kaur M.A.(Hist.),B.Ed.
Ms. Adity Gupta M.A.(Hindi),B.Ed.
Ms. Ritu Puri B.Sc.(Med.),B.Ed.
Ms. Gurpreet Kaur M.A.(Eco.),B.Com.,B.Ed.,NTT
Ms. Parminder Kaur M.Sc.(Maths),B.Ed.
Ms. Tekpal Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.,
Ms. Kiran Verma M.A.(Hist.),B.Ed.,NTT
Ms. Sukhwinder Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.
Ms. Bhagwant Kaur B.A,B.Ed,PGDCA
Ms. Rupinderpal Kaur M.A(Pbi.),B.Ed, Computer Diploma
Ms. Amarjeet Kaur M.A(Punjabi),B.Ed       
Ms. Inderbeer Kaur B.Com,M.A (Eco.),B.Ed
Ms. Jasvinder Kaur M.A(Eco.),B.Ed
Ms. Amritpal Kaur M.A(English & Edu.),B.Ed
Ms. Gagandeep Kaur M.Sc.(Maths),B.Ed.
Ms. Rajwant Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.
Ms. Kirandeep Kaur M.A.(Punjabi).B.Ed.
Ms. Lalita Thakur B.A.,NTT
Ms. Kanwaljit Kaur M.Phil(CS),MCA,B.A.,NTT,Giani
Ms. Preet Kamal M.A.(History),B.Ed.
Ms. Nidhi M.A.(Maths),B.Ed.
Ms. Ravneet Kaur M.Sc.(Chemistry),B.Ed.
Mr. Yogesh Sharma B.A., B.P.Ed.
Ms. Anupma Singla M.A. (Edu.,Eng.),B.Sc.,B.Ed.
Ms. Poonam Kohli MCA,M.Sc. (CS) B.Ed, B.A.
Ms. Surender Kaur M.A.(Pbi.), B.Ed.
Ms. Shveta Arora M.A.(Eng., Hist.), B.Ed., B.A.
Mr. Ripan Khurana M.Sc.(Math& IT),M.A.(Eco.),PGDCA,B.A.
Ms. Jyoti Arora M.A.(Hindi),B.Ed.,B.A.
Mr. Arun Bansal M.Sc.(Physics),B.Ed.,B.Sc.
Ms. Manav Jyoti M.Ed.,M.A.(Hindi),B.Ed.,B.A.
Ms. Paramjit Kaur D.Pharmacy,M.A.(Hist.),B.Ed.B.A.
Ms. Meena Devi M.A.(Eco.),B.Ed.,B.A.
Ms. Harjeet Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.,B.A.
Ms. Mandeep Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.,B.A.
Ms. Ravinder Kalra M.A.(Hindi),B.Ed.Coach , Player
Ms. Gurpreet Kaur M.A.(Hindi),B.Ed.,NTT,B.A.
MS. Gurpreet Kaur M.A. (Pbi.), B.Ed.,
Ms. Satveer Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.
Ms. Shabnam M.Sc.(IT),B.Ed.,PGDCA
Ms. Shikha Rana B.A.,B.Ed.,Basic Fundamental of Comp.
Ms. Sukhpal Kaur M.A.(Eng.), B.Ed.
Ms. Manpreet Kaur M.A.(Hist.),B.Ed.,PGDCA
Ms. Subina M.Com.,B.Ed.,PGDCA
Ms. Sarabjeet Kaur M.A. (Pbi.,Theatre & T.V.),B.Ed.
Ms. Sumanpreet Kaur M.A.(Pbi.), M.Phil.(Pbi.) B.Ed.
Mr. Azad Singh B.A., B.P.Ed.
Mr. Gursewak Singh M.P.Ed., B.P.Ed.
Ms. Kulwinder Kaur M.A.(Eng.), B.Ed.
Ms. Baljeet Kaur M.A.(Eng.), B.Ed.
Ms. Rajinder Kaur M.Sc.(IT), M.Com., B.Ed.
Mr. Amandeep Singh M.A. (Sikh History),B.A.
Ms. Parvinder Kaur M.A. (Hindi), B.Ed.
Ms. Pooja M.A(Eng.)., B.Ed.
Ms. Vijay Lakshmi M.A. (Pol.Sci.), B.Ed.
Ms.Veerpal Kaur M.A(History),B.Ed
Ms.Amandeep Kaur M.Sc.,PGDCA
Ms.Harpreet Kaur M.A.(Pbi.,Hist),B.Ed
Ms.Amandeep Kaur MCA
Ms. Babita Goyal B.A. N.T.T
Ms. Preeti M.Sc.,(Maths),B.ed
Ms.Manjinder Kaur M.A.(English), B.ed
Ms. Kulwinderjit Kaur M.Phill,M.A. (Economics),B.ed
Ms. Alka Prashar B.Sc.,B.Ed
Ms. Surbhi M.A.(Maths),B.Ed,P.D.P.E.T
Ms. Geeta Arora B.A., B.Ed, N.T.T 
Ms. Manpreet Kaur M.Sc.(Physics),B.Ed.,B.Sc.
Ms. Aroma Kundra M.Sc(Maths), B.Ed
Ms. Shavinder kaur M.A.(English), B.ed
S. Gurpreet Kaur BA., Diploma in Art & Craft
Mr. Sukhvir Singh M.Phill,M.Sc(Math),B.Ed
Ms. Sharnpreet M.Sc.(Chemistry),B.Ed., B.sc.
Ms.Rupinder Kaur M.A.,(Punjabi),B.Ed.
Ms. Kulvir Kaur M.P.Ed., B.P.Ed.
Ms. Meenakshi Rani M.Sc.(Maths),B.ed
Ms. Simarjot Kaur B.Ed.,B.Sc
Ms. Harjinder Kaur M.A.(Pol.Sci.),B.Ed
Mr.Ajay Kumar B.Com
Ms.Gurvinder Kour BCA
Mr. Manjeet Singh MCA
Mr.Kulvinder Pal Singh MCA
Mr. Krishna Kant Pandey 12th
Ms. Surinder Kaur PGDCA